kontakt@boosbeton.rs 063 250 082 Obavezna najava pre dolaska

Betonski stubovi

Betonski stubovi pružaju stabilnost i potporu svakoj konstrukciji i kao takvi su važan element pri izgradnji ograda. Kada su napravljeni od kvalitetnog, vibroarmiranog betona, betonski stubovi mogu podneti težinu ograde i mehanička opterećenja. U našoj ponudi možete naći glatke betonske stubove debljine 10cm x 10cm, koje pravimo u tri dimenzije: 200cm, 250cm i 300cm.

Upotreba i održavanje betonskih stubova

Betonski stubovi mogu se iskoristiti za montažu ograda od raznih materijala - žičanih, drvenih, PVC, betonskih. Budući da je beton dugotrajan, jednom montirana, ograda će biti stabilna i jaka, a sve zahvaljujući kvalitetnim betonskim stubovima. Potrebe za održavanjem su minimalne, a tome doprinosi i velika otpornost na spoljašnje uslove.